سرعت رسوب گویچه های قرمز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سرعت رسوب گویچه‌های قرمز (erythrocyte sedimentation rate)

در پزشکی، انداز‌ه‌گیری سرعت ته‌نشینی گویچه‌های قرمز خون (اریتروسیت[۱]ها)‌ در پلاسما[۲]. سرعت ته‌نشینی به مقدار پروتئین‌های موجود در پلاسما بستگی دارد. مقدار این پروتئین‌ها در صورت بیماری تغییر می‌کند. تعیین سرعت ته‌نشینی گویچه‌های قرمز در تشخیص بعضی از بیماری‌ها، مثل عفونت و سرطان، مفید است.

 


  1. erythrocyte
  2. plasma