سزالپینو، آندرآ (۱۵۱۹ـ۱۶۰۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سزالْپینو، آندرآ (۱۵۱۹ـ۱۶۰۳)(Cesalpino, Andrea)
گیاه‌شناس ایتالیایی و متخصص فیزیولوژی. پزشک پاپ کلمنت هشتم[۱] بود و تاحدی به شرح تئوری گردش خون پرداخت. اثر برجستۀ او در گیاه‌شناسی با عنوان گیاهان (۱۵۸۳)، حاوی نخستین طبقه‌بندی گیاهان برحسب میوه‌های آن‌هاست و براساس بررسی تطبیقی مجموعۀ بزرگ خود او تهیه شده است. لینائوس او را نخستین دانشمند روش‌شناس واقعی دانسته است. سزالپینو در دانشگاه پیزا[۲] تدریس می‌کرد و باغ گیاه‌شناسی این دانشگاه را بنیاد گذاشت.

 


  1. Pope Clement VIII
  2. University of Pisa