سفالوسپورین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سِفالوسْپورین (cephalosporin)

دارویی از گروه پادزی‌ها، با طیف اثر گسترده، حاصل از نوعی قارچ (جنس سفالوسپوریوم[۱]). این داروها به پنی‌سیلین‌ها شبیه‌اند و در عفونت‌های مقاوم به پنی‌سیلین به‌کار می‌روند. اولین سفالوسپورین از آب آلوده به فاضلاب جدا شد. انواع طبیعی دیگر از کپک‌های نمونه‌های خاک به‌دست آمدند. عوارض جانبی مصرف این گروه از پادزی‌ها عبارت‌اند از واکنش‌های حساسیتی و ناراحتی گوارشی. سفالوسپورین‌های صناعی را می‌توان به‌گونه‌ای طراحی کرد که برضد عامل بیماری[۲]زای خاصی فعال باشند.

 


  1. Cephalosporium
  2. pathogen