سقاخانه نوروزخان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سقاخانۀ نوروزخان

سقاخانه نوروزخان

در بازارچۀ نوروزخان، در نزدیکی بازار حلبی‌سازها و مسجد جامع و ساختۀ نوروزخان، ایشیک آقاسی یا حاجب دربار فتحعلی‌شاه قاجار، بود. در دورۀ رضاشاه پهلوی، هنگام احداث خیابان بوذرجمهری (پانزده خرداد کنونی) ازبین رفت. به‌جای آن، سقاخانۀ آینه‌کاری و کاشی‌کاریِ دیگری با همان نام بنا شد که در جنوب خیابان قرار دارد. اهمیت و شهرت سقاخانۀ نوروزخان در یک جای پای سنگی است که از پیش از دورۀ صفویان باقی مانده است. در نظر مردم این جای پا مقدس بوده و سقاخانه به‌سبب وجود آن به زیارتگاه تبدیل شده بود که محل بزرگی برای روشن‌کردن شمع داشت. امروزه جای پای سنگی به رنگ طلایی درآمده و قاب گرفته شده است.