سمنجان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سَمَنجان

(یا: سَمَنگان) شهری قدیمی در ولایت مزار شریف افغانستان. این شهر به‌سبب وضع مساعد جغرافیایی، در طول تاریخ یکی از راه‌های مهم بلخ بوده است. آثار باستانی بودائی به‌نام تخت رستم دارد. به روایت شاهنامه، این شهر در مرز ایران و توران قرار داشته است. در شاهنامه آمده است که رستم با تهمینه، دختر پادشاه سمنگان ازدواج کرد.