سمنوف، الکساندر (۱۸۷۳ ـ ۱۹۵۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سِمِنوف، اَلِکْسانْدْر (۱۸۷۳‌ـ‌۱۹۵۸)(Semenov, Alexander)

اَلِکْسانْدْر سِمِنوف
Alexander Semenov
زادروز 1873م
درگذشت 1958م
ملیت روسیه‌ای
تحصیلات و محل تحصیل دانشکدۀ زبان‌های شرقی لازاروف مسکو
فعالیت‌های مهم نقش موثر در بنیادگذاری دانشگاه دولتی تاشکند و ایجاد موزه‌های مسکو و پترزبورگ
آثار شرح نسخه‌های خطی اسماعیلیه در مجموعۀ خاص (1918)؛ نسخۀ خطی بستان شیخ سعید (1925)
گروه مقاله خاورشناسی

خاورشناس روس. در دانشکدۀ زبان‌های شرقی لازاروف مسکو درس خواند. در ۱۹۱۷ کارگزار نمایندۀ روسیۀ تزاری در آسیای میانه و سپس مشاور نمایندۀ روسیه در بخارا بود. در بنیادگذاری دانشگاه دولتی تاشکند و در ایجاد موزه‌های مسکو و پترزبورگ و پژوهشگاه‌های خاورشناسی و تاریخ در جمهوری‌های آسیای میانه مشارکت داشته است. رئیس پژوهشگاه تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. از آثارش: شرح نسخه‌های خطی اسماعیلیه در مجموعۀ خاص (۱۹۱۸)؛ نسخۀ خطی بستان شیخ سعید (۱۹۲۵)؛ قبیلۀ تاتاری که در روسیه حکومت کرد (۱۹۴۷)؛ اصول آموزشی گویش‌های تاجیکانِ کوهستان‌های آسیای میانه (۱۹۰۰)؛ اوراد در فارسی برای دفع بیماری (۱۹۰۳)؛ بقایای آثار فرهنگ ایرانی در آسیای میانه (۱۹۴۴).