سند آتا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سند آتا

نوعی سند گمرکی است که مورد توافق کشورهای امضاکننده قرار می‌گیرد و بر مبنای آن می‌توان بعضی از اقلام که ماهیت موقت دارند را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کرد مانند نمونه جنس.