سوشیانت

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سوشیانْت

(به‌معنی‌ سودبخش‌ و رهاننده) عنوان‌ عام‌ سه‌ موعود زردشتیان‌: اَستوت‌ اَرِتَه‌، هوشیدر و هوشیدرماه‌. سوشیانت‌ اَرِتَه که‌ بیشتر مطرح‌ است‌ سوشیانت‌ پیروزگر نیز نامیده‌ می‌شود، که‌ در آخر زمان‌ ظهور خواهد کرد و پس‌ از ظهور او رستاخیز خواهد بود. بنابر روایت‌ زردشتی، عمر جهان‌ ۱۲هزار سال‌، چهار عهد ۳‌هزار ساله‌، است‌. به‌ باور زردشتیان‌ در پایان‌ هر هزاره‌ از عهد چهارم‌، که‌ عهد سلطنت‌ روحانی‌ زردشت‌ و سه‌ پسر آیندۀ‌ اوست‌، یک‌ سوشیانت‌ در ۳۰سالگی‌ ظهور خواهد کرد. پس‌ در پایان‌ هزارۀ‌ دوازدهم‌، سوشیانت‌ سوم‌ (سوشیانت‌ مطلق‌) پدیدار خواهد شد و جهان‌ را نو خواهد کرد، مردگان‌ را برخواهد انگیخت‌ و قیامت‌ و جهان‌ معنوی‌ را خواهد آراست‌. خورشید با ظهور هر سوشیانت‌ چند روزی‌ بی‌حرکت‌ خواهد ماند. امروز زردشتیان‌ این‌ سه‌ سوشیانت‌ را هوشیدَر، هوشیدَرماه‌ و سوشیانت‌ می‌نامند. ناهید که‌ فرشتۀ‌ آب‌ است‌ نطفۀ‌ این‌ سه‌ را که‌ از زردشت‌ هستند در دریاچۀ‌ هامون‌ نگه‌ می‌دارد. در هنگام‌ لازم‌ هربار دوشیزه‌ای‌ از خاندان‌ بهروز در دریاچه‌ آب‌تنی‌ می‌کند و از نطفه‌ای‌ بارمی‌گیرد. آخرین‌ سوشیانت‌ آخرین‌ آفریدۀ‌ اهورامزدا است‌.