شبیه ساز پرواز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شبیه‌ساز پرواز (flight simulator)

وسیله‌ای برای آموزش خلبانی. با رایانه کنترل می‌شود و متشکل از کابین ساختگی خلبان روی پایه‌هایی هیدرولیکی است که پرواز با هواپیمای واقعی را شبیه‌سازی می‌کند. خلبانِ کارآموز داخل کابین صفحۀ نمایشی را می‌بیند که تصویر رایانه‌ای هواپیمای واقعی را نشان می‌دهد و کارآموز قادر است تغییرات لازم را در کنترل‌کننده‌ها ایجاد کند. رایانه این تغییرات را نمایش می‌دهد و وضعیت کابین روی پایه‌های هیدرولیکی و تصویری که خلبان می‌بیند تغییر می‌کند. بدین‌ترتیب، کارآموز بدون آن‌که پرواز کند تا مرحله‌ای نسبتاً پیشرفته آموزش می‌بیند.