شدالازار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شَدّالاِزار

(یا: المزارات؛ مزارات شیراز) نوشتۀ معین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی ( ـ‌۷۹۱‌ق) کتابی به عربی. مشتمل بر شرح‌حال ۳۱۵ نفر از علما، فقها، عرفا، محدثان، امرا و پادشاهان (اعم از مرد و زن) مدفون در شیراز و تعیین محل قبر آن‌هاست برحسب سال درگذشت صاحبان زندگی‌نامه. پس از جنید، فرزندش، عیسی، این کتاب را به نام ملتمس‌الاحبّاء خالصاً من الریاء که به نام تذکرۀ هزار مزار مشهور است به فارسی ترجمه کرد. این کتاب با حواشی و تعلیقات علامه محمد قزوینی در تهران به‌چاپ رسیده است (۱۳۲۸ش) و نورانی وصال نیز ترجمه آن را با تصحیح و حواشی جامع با عنوان تذکرۀ هزار مزار، چاپ و منتشر کرده است (تهران، ۱۳۶۴‌ش).