شفر، شارل (۱۸۲۰ـ۱۸۹۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شِفِر، شارْل (۱۸۲۰ـ۱۸۹۸)(Schefer, Charles)

خاورشناس فرانسوی. در مدرسۀ زبان‌های شرقی پاریس درس خواند. از ۱۸۴۳ تا ۱۸۵۳ مترجم سفارت فرانسه در بیروت، اورشلیم، ازمیر، اسکندریه و استانبول بود. در ۱۸۵۷ مدرس زبان فارسی، و در ۱۸۶۷ مدیر مدرسۀ زبان‌های شرقی شد. در ۱۸۷۸ به عضویت فرهنگستان کتیبه‌‌ها درآمد. از آثارش: منتخبات فارسی (۱۸۸۳)؛ ترجمۀ سفرنامۀ ناصرخسرو به فرانسوی (پاریس، ۱۸۸۱)؛ ترجمۀ سیاست‌نامۀ خواجه‌ نظام‌الملک (پاریس، ۱۸۹۳)؛ چاپ سفرنامۀ رافائل دومانس به نام وضع ایران در ۱۶۶۰، با مقدمه و حواشی (پاریس، ۱۸۹۰).