شهداد، رودخانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شهداد، رودخانه

رودخانۀ فصلی در استان کرمان، شهرستان کرمان، با طول ۷۵ کیلومتر. از کوه‌های ۳۳کیلومتری شمال کرمان سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شرق جنوبی روان می‌شود و از جنوب شهر شهداد می‌گذرد و در شنزارهای شرقی شهر مزبور به زمین فرو می‌رود.