شهرستانی، ابوالفتح محمد (خراسان ۴۷۹/۴۶۷ـ ۵۴۸ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شهرستانی، ابوالفتح محمد (خراسان ۴۷۹/۴۶۷ـ ۵۴۸ق)

ابوالفتح محمد شهرستانی
زادروز خراسان ۴۷۹/۴۶۷ق
درگذشت ۵۴۸ق
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی فرقه‌شناس
شغل و تخصص های دیگر متکلم، فقیه، مفسر
آثار الملل و النحل؛ نهایة‌الاقدام؛ مصارعة الفلاسفة‌‌
گروه مقاله دین اسلام

متکلم اشعری، فقیه، مفسر، و فرقه‌شناس ایرانی. مقدمات علوم را در زادگاهش شهرستان، روستایی در خراسان، فراگرفت و سپس تحصیلاتش را در نظامیۀ نیشابور و جرجانیۀ خوارزم ادامه داد. در ۵۱۰ق به حج رفت و در بازگشت سه سال در بغداد اقامت کرد. پس از آن برای استفاده از کتابخانه‌های مرو بدان سامان رفت و از ملازمان سلطان سنجر سلجوقی شد. سرانجام پس از ۵۳۶ق به زادگاه خویش بازگشت و به نگارش تفسیر قرآن پرداخت. شهرستانی نزد استادان بسیاری همچون ابونصرعبدالرحیم قشیری، علی ‌بن ‌احمد مدینی، احمد خوافی، سلمان ‌بن‌ ناصر انصاری و دیگران تلمذ کرد. از آثارش: الملل و النحل؛ نهایة‌الاقدام در علم کلام؛ مصارعة الفلاسفة‌‌؛ علم واجب؛ اثبات واجب؛ مفاتیح‌الاسرار و مصابیح‌الابرار در تفسیر قرآن.