شوسف

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شوسْف
شهری در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان، و مرکز اداری بخش شوسف، با ارتفاع ۱۶۳۰متر. در منطقه‌ای کوه‌پایه‌ای در ۵۰۵کیلومتری جنوب مشهد و ۲۹کیلومتری شمال نهبندان، سر راه نهبندان به بیرجند، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعيت آن ۲,۵۱۲ نفر است (۱۳۸۵).