شیوع

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

شیوع (prevalence)

در پزشکی، نسبت جمعیت معیّن دارای عارضه، در زمان معیّن. این رقم در اطلاعات آماری وقوع بیماری‌های مزمن به‌کار می‌رود.