صحاح سته

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صِحاح سِتّه

شش کتاب از جوامع حدیث اهل سنّت. به‌ترتیب زمان تألیف عبارت‌اند از ۱. الجامع‌الصحیح،‌ مشهور به صحیح بخاری تألیف محمد بن اسماعیل بخاری؛ ۲. صحیح مسلم، تألیف مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری؛ ۳. سنن ابن ماجه؛ ۴. سنن ابی داود تألیف ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی؛ ۵. جامع (سنن) ترمذی تألیف ابوعیسی ترمذی؛ ۶. سنن نسائی، تألیف ابوعبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی. برخی هم به‌جای سنن ابن ماجه، مُوَطّأ مالک و بعضی دیگر به‌جای آن سنن دارمی را نام برده‌اند. از دو کتاب نخستین به صحیحین تعبیر می‌کنند. بر هریک از این کتب شروح و تعلیقه‌های گوناگون نوشته شده و هریک بارها چاپ شده است.