صداسازی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صداسازی (موسیقی) voicing

در ساختمان‌ یک‌ ارگ‌، تولید کیفیت‌های‌ آوایی خاصی‌ با وسایل‌ مکانیکی‌، و به خصوص‌ کنترل‌ آوای‌ یک‌ گسترۀ کامل‌ از لوله‌ها که‌ فقط‌ تحت‌ اختیار یک‌ ایست‌ قرار دارند، به صورتی‌که‌ رنگ‌ آوا در تمام‌ مدت‌ دقیقاً یکسان‌ بماند. این‌ اصطلاح‌ به تنظیم‌ مکانیسم‌ پیانو به منظور دریافت‌ پاسخ‌های‌ یکسان‌ در سراسر گسترۀ‌ آوایی‌ نیز اشاره‌ دارد: پاسخ‌ به پنجۀ‌ نوازنده‌ را می‌توان‌ کاملاً «سنگین‌« و مقاوم‌، یا مثل‌ ضامن‌ اسلحه‌ «سبک‌» و حساس‌ تنظیم‌ کرد. صداسازی‌، باز هم‌ در نواختن‌ پیانو، می‌تواند به معنای‌ تأکید روی‌ یک‌ صدا ضمن‌ نواختن‌ هم‌زمان‌ نت‌ دیگر باشد، که‌ معمولاً برای‌ ایجاد جلوه‌ای‌ آوازین‌ به کار می‌رود.