صدر ترکه، محمد بن صدر ( ـ ساوه ۸۵۰ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صدر تُرکه، محمّد بن صدر ( ـ ساوه ۸۵۰ق)

ادیب و متکلم ایرانی. نیاکانش از مردم ترک‌زبان خجند در فرارود بودند که از آن‌جا به اصفهان کوچیده بودند. در فرمانروایی محمد بن بایسنقر در عراق عجم از بزرگان دستگاه او بود. در شورشی که محمد برضد نیای خود شاهرخ میرزا (۸۰۷ـ۸۵۰ق) به‌راه انداخته بود حضور داشت. شاهرخ نیز وقتی که شورشیان را فرو مالید، به اصرار گوهرشاد خاتون او را با گروهی دیگر از علما بر دار کرد. صدرترکه‌ الملل و النحل شهرستانی را با نام تنقیح‌الادلّه و العلل فی ترجمه کتاب‌الملل والنحل به فارسی برگرداند و در ۸۴۳ق به شاهرخ‌میرزا پیشکش کرد. این کتاب به‌چاپ رسیده است (تهران، ۱۳۲۱ش).