صد میدان

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صد میدان

تألیف خواجه عبدالله انصاری، کتابی به فارسی در عرفان. وی این کتاب را از ابتدای محرّم سال ۴۴۸ به بعد، در چند مجلس املا کرد. این کتاب مشتمل بر ۱۰۰ میدان و مرتبۀ سالکان، از میدان توبه تا میدان بقاست. انصاری ۲۷ سال بعد از آن، رسالۀ مهم منازل‌السائرین را املا کرد که تفاوت‌های چندی در محتوا و قالب با این رساله دارد. ازجمله ۴۹ منزل از منازل و میدان‌های این دو کتاب ناهمسانند. با وجود منازل‌السائرین، صد میدان چندان مورد توجه سالکان قرار نگرفته است. ایجاز این کتاب و در عین‌حال به‌کارنبردنِ‌ مفاهیم دوپهلو یا مبهم در آن، بر ارزشِ ادبیِ آن افزوده است. این رساله بارها به‌چاپ رسیده (۱۹۵۴) و چاپی از آن نیز به تصحیح دکتر قاسم انصاری در ایران منتشر شده است.