صراف، محمدرحیم (خوی ۱۳۱۸ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

صَرّاف، محمدرحیم (خوی ۱۳۱۸ش)
باستان‌شناس ایرانی و کاوشگر تپۀ هگمتانه در همدان. او تحصیلات ابتدایی را در مدرسۀ سعدی تبریز تمام کرد و سپس به تهران رفت و در مدارس حافظ و دارالفُنون ادامۀ تحصیل داد‌. صراف در ۱۳۴۲ش از دانشگاه تهران دانشنامۀ کارشناسی باستان‌شناسی گرفت. او از ۱۳۴۴ش در ادارۀ کل باستان‌شناسی وزارت فرهنگ و هنر وقت تحقیقات خود را آغاز کرد و در ۱۳۵۰ش تحصیلات فوق‌لیسانس خود را در دانشگاه تهران به‌اتمام رسانید و از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ش در دانشگاه مونیخ آلمان به تحصیلات دکتری ادامه داد. صراف در سال ۱۳۶۷ش کاوش در تپۀ هگمتانه را آغاز کرد و نکات مبهمی از تاریخ دورۀ ماد را روشن کرد. او در ۱۳۷۶ش همراه با دانشگاه برادفورد بریتانیا، پس از گذشت شش دهه از کاوش‌های اِریک اِشمیت، چشمۀ علی ری را کاوش و در گاه‌نگاری فرهنگ‌های شمال مرکزی ایران بازنگری کرد. صراف با تجربۀ بیش از بیست فصل کاوش، در دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس تدریس می‌کند.