صنوبر داگلاس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

صنوبر داگلاس (Douglas fir)

صنوبر داگلاس

گونه‌های جنس پسودوتسوگا[۱]، با درختانی همیشه‌سبز، مخروط‌دار، از خانواده کاج[۲]. معروف‌ترین داگلاس پسودوتسوگا منزی‌سی[۳]، بومی مناطق غربی امریکای شمالی و شرق آسیاست. طول این درخت به ۶۰ تا ۹۰ متر می‌رسد. برگ‌های آن سوزنی، دراز، و کمی مسطح‌اند و به‌شکل مارپیچ قرار می‌گیرند. مخروط‌های این درخت آویزان و الوار آن باارزش است. این درخت در ‌۱۳۱۵ش به ایران وارد و در باغ گیاه‌شناسی دانشکدۀ کشاورزی کرج کاشته شده است. پسو‌دو‌تسوگا گلائوکا[۴] برگ‌های سوزنی کوتاه‌تر و کمی‌ مایل به آبی دارد و ارتفاع آن، در مناطق کوهستانی، به ۳۰ متر می‌رسد.

  1. Pseudotsuga
  2. Pinaceae
  3. P.menziesii
  4. P. glauca