طاقگان

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طاقْگان (arcade)

طاقْگان

مجموعه‌ای از طاق‌های متّکی بر چند ستون[۱] یا جرز[۲]. نمونه‌های اولیۀ آن در روم یافت می‌شود (قرن ۱پ‌م). در سبک‌های مسیحی آغازین[۳]، لومباردی[۴]، و سایر انواع معماری رومانسک (رومی‌وار)[۵]، و تا حد کمتری در سبک گوتیک[۶]، چند ردیف طاقگان، در فضای داخلی یا خارجیِ بنا ساخته می‌شد.

 


  1. column
  2. pier
  3. Early Christian
  4. Lombard
  5. Romanesque
  6. Gothic