طاق گرا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

طاقِ‌گَرا

طاقِ‌گَرا

ایوانی مکعبی‌شکل مربوط به دورۀ ساسانی واقع در سر راه مسیر کوهستانی سرپل‌ذهاب به کرمانشاه. این بنا از بلوک‌های سنگی تراشیده ساخته شده و رأس دیوارهای آن با طرح‌های کنگره‌ای تزیین شده‌اند. بلوک‌های سنگی طاق‌گرا خشکه‌چین‌اند. به‌نظر می‌رسد که طاق‌گرا پناهگاهی کوهستانی یا کاروان‌سرایی کوچک است.