طاهر دبیر، خواجه ( ـ پس از ۴۲۶ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طاهر دَبیر، خواجه ( ـ پس از ۴۲۶ق)

از دبیران‌ دستگاه‌ دیوانی‌ غزنویان‌. خواجه طاهر نخست‌ صاحب‌ برید و از خواص‌ مسعود اول‌ غزنوی‌ (حک: ۴۲۱ـ۴۳۲ق) بود. در ۴۲۰ق، که‌ مسعود با پدرش‌ به‌ تصرف‌ ری‌ رفت‌، طاهر را نیز با خود همراه‌ کرد. در ۴۲۱ق، که‌ محمود غزنوی‌ درگذشت‌ و مسعود برای‌ به‌دست‌ گرفتن‌ تاج‌ و تخت‌ رهسپار غزنه‌ شد، ریاست‌ دیوان‌ رسالت‌ را به‌ طاهر سپرد و تا پیش‌ از پیوستن‌ ابونصر مشکان‌ به‌ مسعود، این‌ دیوان‌ را طاهر اداره‌ می‌کرد. در ۴۲۳ق، مسعود او را به‌ کدخدایی‌ ری‌ فرستاد، اما پس‌ از یک‌ سال‌ که‌ به‌ خوش‌‌گذرانی‌ متهم‌ گردید، او را از این‌ کار برکنار کرد و ابوسهل‌ حمدوی‌ را با لقب‌ شیخ‌‌الحمید به‌‌جای‌ او فرستاد. طاهر دبیر را مسعود در ۴۲۶ق، به‌ متصرفات‌ غزنوی‌ در هند فرستاد و در دژی‌ زندانی‌ کرد. وی‌ به‌ داشتن‌ غرور و تکبر آوازه‌ داشت‌.