طبقه بندی درختان و گیاهان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

طبقه‌بندي درختان و گياهان ( Pen Ts\'so Kang mou-Bencao gangmu)


كتابي در داروشناسي و گيا‌ه‌شناسي، از لي‌شه ـ چن منتشر شده به چيني (پايان نگارش در ۱۵۷۸م) در حدود ۱۵۹۶. اين كتاب كه گزيده‌اي از تمام علوم پزشكي روزگار خود به‌شمار مي‌رفت، منبعي معتبر از وضع دانش‌هاي مربوط به داروشناسي در قرن ۱۶ بود و بر آثار كساني چون هاياشي دوشون (۱۵۸۳ـ۱۶۵۸) و انو رانزن (۱۷۲۹ـ۱۸۱۰) تأثير گذاشت. مؤلف اين اثر را به ۵۲ كتاب (كه از آن ميان سه كتاب به تصاوير، دو كتاب به اندرزهاي كلي و دو كتاب به جدول‌ها اختصاص دارد) و به شانزده بخش مطابق با شانزده طبقه از عناصر (آب، آتش، خاك، معدنيات، گياهان، دانه‌ها، علف‌ها، ميوه‌ها، درختان، لباس‌ها و ظروف، حشرات، ماهيان، خرچنگ‌ها، پرندگان، جانوران و آدميان) تنظيم كرده و از ۱۸۹۲ محصولِ دارويي، به‌همراه مترادف‌ها و ريشه‌شناسي و خصوصيات مربوط به طعم و بو و طرز تهيه و استخراج داروها، نام برده است. طبقه‌بندي درختان و گياهان در واقع گردآوري رساله‌هاي پيش از خود در موضوع پزشكي است كه مؤلف تحقيقات شخصي خود را بدان‌ها افزوده است.