طرح اسکان مجدد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

طرح اسکان مجدّد (resettlement scheme)

سیاستی برای کوچاندن ساکنان (معمولاً ساکنان غیرقانونی) به مناطقی دیگر و عرضه‌کردن امکانات اولیۀ سکونت به آن‌ها. این امر در مناطق شهری در شهرهای کشورهای کم‌درآمد رواج دارد، مثلاً در مومبای[۱] (بمبئی سابق) در هند. در دهۀ ۱۹۸۰، در اندونزی طرح اسکان مجدد، موسوم به کوچ[۲]، در سطحی وسیع اجرا شد.

 


  1. Mumbai
  2. Transmigration