طورگ

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طُوُرْگ

در شاهنامۀ فردوسی‌ دو نفر بدین‌نام خوانده شده‌اند؛ ۱. پهلوانی تورانی که چون‌ زَنگِۀ‌ شاوُران،‌ گروگان‌های‌ تورانی‌ را از سوی‌ سیاوش‌ به‌ نزد افراسیاب‌ برد، به پیشواز او رفت و او را نزد افراسیاب‌ برد. این‌ سردار در نبرد بزرگ‌ کِیخُسرو با افراسیاب‌، فرمانده‌ میسرۀ‌ سپاه‌ افراسیاب‌ بود‌. در گَرشاسپ‌نامه، ‌طورگ فرزند جمشید است؛ ۲. سرداری ایرانی که نام او طُبُرد و تُبُرگ نیز ضبط شده است. چون کیخسرو از جیحون گذشت و به چاچ رسید، او را به سرداری سپاهی نیرومند روانۀ میدان رزم کرد.