عبدالعزیز بن متعب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عَبْدُالْعَزیز بنِ‌ مِتْعَب‌ ( ـ۱۳۲۴ق)

عَبْدُالْعَزيز بنِ‌ مِتْعَب‌

امیر جَبَل شَمَّر (۱۳۱۵ـ۱۳۲۴ق)، از امرای سلسلۀ آل‌ رشید. عبدالعَزیز پس‌ از درگذشت‌ عموی‌ خود، محمد بن رشید، جانشین‌ وی‌ شد. عبدالعزیز بیشتر بر نیروی‌ نظامی‌ خویش متکی‌ بود. در زمان‌ او، امیر کویت‌، شیخ مبارک، به‌ قلمرو آل‌ رشید هجوم‌ آورد، ولی‌ شکست‌ خورد و به‌ کویت‌ گریخت‌ (۱۳۱۸ق). عبدالعزیز در نبردی با عبدالعزیز سوم ابن‌ سعود (۱۳۲۰ق) شکست‌ خورد و ناگزیر شد از بسیاری‌ متصرفاتش‌ عقب بنشیند. در دورۀ‌ حکومت‌ خود، کوشید تا با دولت‌ انگلستان‌ روابط‌ دوستی‌ برقرار و این‌ دولت‌ را از پشتیبانی‌ امیر‌ کویت‌ منصرف‌ کند؛ اما انگلیسی‌ها اتحاد با امیر کویت‌ و پشتیبانی‌ از آل‌ سعود را بر اتحاد با آل‌ رشید ترجیح‌ دادند و عبدالعزیز نیز دربرابر آن‌ها با عثمانی‌ها متحد شد. در ۱۳۲۴ق، برای تصرف ناحیۀ قَصیم، میان او و عبدالعزیز سعودی جنگی درگرفت که به شکست و کشته‌شدن وی انجامید.