عبدالقیوم ابراهیمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
عبدالقیوم ابراهیمی
زادروز گرگان 19 بهمن 1311ش
ملیت ایرانی
تحصیلات و محل تحصیل فوق دکترای بیماری‌های گیاهی- دانشگاه آیوا (امریکا)
شغل و تخصص اصلی گیاه‌شناس و استاد دانشگاه
آثار بیماری‌های گیاهان اهلی و وحشی خوزستان (دانشگاه جندی‌شاپور- 1354)؛ واژه‌نامۀ مصور بیماری‌های گیاهی (دانشگاه جندی‌شاپور- 1352)
گروه مقاله گیاه‌شناسی
عبدالقیوم ابراهیمی
عبدالقیوم ابراهیمی

عبدالقیوم ابراهیمی (گرگان 19 بهمن 1311ش- )

گیاه‌پزشک و استاد دانشگاه ایرانی. پدرش، محمداسماعیل، تاجر بود و مدتی ریاست اتاق تجارت و انجمن شهر گرگان را برعهده داشته است. عبدالقیوم پس از اخذ دیپلم طبیعی در رشتۀ کشاورزی دانشگاه تبریز تحصیل کرده و دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته را در آن‌جا گذرانده است. در سال 1338 به فرانسه رفت و سه سال در دانشگاه پاریس و انستیتو آگرونومیک[۱] به تحصیل در دورۀ دکتری پزشکی پرداخت. سال 1341 به ایران مراجعت کرد و مدتی در شرکت روغن نباتی بهشهر به کار پرداخت. سال بعد با رتبۀ دانشیار دانشکدۀ کشاورزی به استخدام دانشگاه جندی‌شاپور (اهواز) درآمد.

ابراهیمی از سال 1345 به مدت 12 سال مدیریت گروه گیاه‌پزشکی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه جندی‌شاپور را به عهده داشته است. سال 1347 به رتبۀ استادی ارتقا یافت و مدت محدودی هم معاونت دانشکده را داشت. سال 1968 برای ادامۀ تحصیل و پژوهش به امریکا رفت و تا 1970 در دانشگاه آیوا[۲] (در شهر ایمز[۳]) دربارۀ بیماری‌های جنگلی به تحصیل و پژوهش پرداخت و به این ترتیب در رشتۀ بیماری‌های گیاهی مدرک فوق دکترا گرفت. وی طی سال‌های 1975- 1976 نیز مجددا با دریافت فرصت مطالعاتی در زمینۀ تغییرات و مقاومت رنگ سفید کلم روانۀ امریکا شد و در دانشگاه ویسکانسن[۴] به تحصیل و پژوهش پرداخت. وی پس از بازگشت به ایران تا 1357 در دانشگاه جندی‌شاپور به تدریس پرداخت. در این سال برای اجرای ماموریتی یک‌ساله به آموزشگاه عالی جنگل و مراتع طبیعی گرگان رفت و از شهریور 1358 در آن‌جا مشغول تدریس شد. ابراهیمی از سال 1362 به صورت رسمی به دانشگاه مازندران منتقل شده است. طی 1985- 1986 با دریافت فرصت مطالعاتی دیگری در دانشگاه ایلی نویز[۵] امریکا به تحقیق دربارۀ بیماری‌های غیرمثمر و خشک شدن نارون پرداخت. ابراهیمی در سال 1366 دانشگاه آزاد اسلامی گرگان را راه‌اندازی کرده و ریاست آن‌جا به وی محول شده است. او در سال 1371 از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازنشسته شده و تا سال 1378 ریاست دانشگاه آزاد گرگان را داشته و علاوه بر آن طی این مدت و سال‌های بعد هم در آن‌جا نیز تدریس می‌کرده است.

علاوه بر مقالاتی که از ابراهیمی در سیزدهمین کنگرۀ گیاه‌پزشکی ایران، دومین ورتیلیوم[۶]، مجلۀ آفات و بیماری‌های گیاهی و مجلۀ کشاورزی و قارچ‌شناسی در حوزۀ بیماری‌ها و آفات گیاهی عرضه یا چاپ شده، کتاب‌هایی چون بیماری‌های گیاهان اهلی و وحشی خوزستان (دانشگاه جندی‌شاپور- 1354) و واژه‌نامۀ مصور بیماری‌های گیاهی (دانشگاه جندی‌شاپور- 1352) نیز از وی نشر یافته است.

  1. Agronomique
  2. Iowa
  3. Ames
  4. Wisconsin
  5. Illinois
  6. Vertilium