اسکندری، عبدالله (تهران ۱۳۲۴ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
عبدالله اسکندری
زادروز تهران ۱۳۲۴ش
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی چهره پرداز
آثار چهره‌پردازی فیلم‌های: مادر (۱۳۶۸)، ناصرالدین‌ شاه، آکتور سینما (۱۳۷۰)، بلندی‌های‌ صفر (۱۳۷۲)، آخرین‌ بندر (۱۳۷۳)، روز واقعه‌ (۱۳۷۳)، ساحره‌ (۱۳۷۶)، مسافر ری (۱۳۷۹)، این‌جا چراغی روشن است (۱۳۸۱)، و کُما (۱۳۸۲)
گروه مقاله سینما
جوایز و افتخارات 6 سیمرغ بهترین چهره‌پردازی از دوره‌های مختلف جشنواره فیلم فجر
عبدالله اسکندری

عبدالله اسکندری‌ (تهران ۱۳۲۴ش- )

چهره‌پرداز سینما و تئاتر ایران. رکورددار دریافت سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی از ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر است. کارش را در دوره‌ای آغاز کرد که این حرفه ‌هیچ تشخصی در میان سینماگران نداشت‌؛ اما او و تعدادی از همکارانش، مانند بیژن محتشم، به این حرفه تشخص داده و آن را بارور کردند؛ ازجمله کارهای شاخص اوست: گوزن‌ها (۱۳۵۴)، هزاردستان (۱۳۵۷ـ۱۳۶۶)، دستفروش ‌(۱۳۶۵)، که در آن از مردی ۳۷ساله‌، پیرزنی‌ ۹۰ساله ‌ساخت،‌ و بانو (۱۳۷۰). عبدالله اسکندری در دوره‌های مختلف جشنوارۀ فیلم فجر برای فیلم‌هایش جوایزی دریافت کرده است، که برخی از آ‌ن‌ها عبارت‌اند از مادر (۱۳۶۸)، ناصرالدین‌ شاه، آکتور سینما (۱۳۷۰)، بلندی‌های‌ صفر (۱۳۷۲)، آخرین‌ بندر (۱۳۷۳)، روز واقعه‌ (۱۳۷۳)، ساحره‌ (۱۳۷۶)، مسافر ری (۱۳۷۹)، این‌جا چراغی روشن است (۱۳۸۱)، و کُما (۱۳۸۲).


برخی از جوایز

  • سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم مادر از هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۶۸)
  • سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما از دهمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۷۰)
  • سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم بلندی‌های صفر از دوازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۷۲)
  • سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم روز واقعه و آخرین بندر از سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۷۳)
  • سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم ساحره از شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۷۶)
  • تندیس زرین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم بانو از دومین دوره جشن خانه سینما (۱۳۷۷)
  • سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم مسافر ری از نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر (۱۳۷۹)
  • تندیس زرین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم یه حبه قند از پانزدهمین دوره جشن خانه سینما (۱۳۹۰)
  • تندیس زرین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم لانتوری از نوزدهمین دوره جشن خانه سینما (۱۳۹۶)