عصر رسولان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عصر رسولان (Apostolic Age)

دوره‌ای که کلیسای مسیحی به‌دست اشخاصی اداره می‌شد که عیسی مسیح و حواریونش را شخصاً می‌شناختند. این دوره معمولاً به نیمۀ دوم قرن اول میلادی اطلاق می‌شود.