عصمت پاپ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عصمت پاپ (papal infallibility)

مصوبۀ شورای واتیکان کلیسای کاتولیک رومی[۱] در ۱۸۷۰، مبنی بر مصونیت پاپ از خطا. بر مبنای این باور نمی‌توان اظهارات رسمی پاپ را در امور اعتقادی یا اخلاقی نقد کرد، لذا حکم او بی‌چون و چراست.

 


  1. Roman Catholic Vatican Council