عصمت کلیسا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عِصمَت کلیسا (infallibility)

مصونیت از ارتکاب خطا در امور اعتقادی. آرای مسیحیان در این‌باره مختلف است. برخی بر این باورند که تنها خدا معصوم است. برخی دیگر معتقدند که خدا، از طریق روح‌القدس[۱]، کلیسا یا رهبرانش را به‌‌گونه‌ای هدایت می‌کند که در شرایطی آن‌ها نیز از ارتکاب خطا مصونیت پیدا می‌کنند. سنتی اعتقادی بر این است که عصمت از آنِ کلیت کلیساست؛ بنابراین تنها عقایدی معتبرند که مورد قبول کل کلیسا باشند. نخستین شورای واتیکان[۲] این عقیده را رسمیت بخشید که پاپ[۳] زمانی که اکس کاتدرا[۴] («از فراز تخت»، یعنی به‌‌صورت اظهارنظری رسمی در مقام پاپ) در موردی عقیدتی سخن می‌گوید بری از خطاست. پس عصمت او همیشگی نیست. تعبیر عصمت موضوع بحث فراوان، هم در درون کلیسای کاتولیک رومی و هم با کلیساهای دیگر بوده است.

 


  1. Holy Spirit
  2. Vatican Council
  3. Pope
  4. ex cathedra