عطیه قسطنطین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عَطیّۀ قُسطَنطین (Donation of Constantine)
سندی جعلی از قرن ۸م که به‌موجب آن کنستانتین[۱]، امپراتور روم، حاکمیت اروپای غربی را موقتاً به پاپ سیلوستر اول[۲] (۳۱۴ ـ ۳۲۵م) واگذار کرده بود. در منازعات میان پاپ‌ها و امپراتورها در قرون وسطا، که اوج آن منازعۀ خلعت‌پوشان[۳] بود، این سند برای پاپ‌ها حکم حربه‌ای تبلیغاتی داشت؛ تا این‌که سرانجام نیکُلاس کوزایی[۴]، فیلسوف آلمانی، و لورنتسو والّا۵ در قرن ۱۵م جعلی‌بودنش را اثبات کردند.

 


  1. Constantine
  2. Pope Sylvester I
  3. investiture contest
  4. Nicholas of Cusa Lorenzo Valla