علامت (پزشکی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

علامت (پزشکی)(symptom)

در بیماری، هر تغییر در بدن فرد که دال بر بیماری باشد. علایم پدیده‌هایی ذهنی[۱]، و مشخصاً رخدادها یا تغییراتی‌اند که بیمار وجود آن‌ها را ذکر می‌کند، ولی نشانه‌ها[۲] را پزشک با معاینه کشف می‌کند.

 


  1. subjective
  2. signs