عید تجلی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عید تَجَلّی (Epiphany)

عيد تَجَلّي

(یا: اپیفانی) عید مسیحی در ۶ ژانویه به مناسبت ورود مغان[۱] یا مجوسان به بیت ‌لحم[۲] با هدایایی برای عیسی مسیح نوزاد. دوازده روز پس از کریسمس[۳] برگزار می‌شود و پایان بخش جشن‌های کریسمس و زمان برچیدن آذین‌ها تا سال بعد است. مجوسان نمایندۀ نخستین غیریهودیان[۴]اند که به دیدار عیسی می‌روند و عید تجلی حکایت از آن می‌کند که غیریهودیان نیز مشمول رسالت عیسی می‌شوند. مجوسان هدایای طلا و کندر و مُرّ آوردند و امروزه مردم بسیاری از کشورها در شب پیش از اپیفانی، موسوم به شب دوازدهم[۵]، به یکدیگر هدیه می‌دهند. تعداد هدایا منجر به این باور نادرست شده است که سه مغ یا مجوس به دیدار عیسی رفتند. اگرچه بعدها نام مجوسان ـ کاسپار[۶] و مِلکیور[۷] و بالتازار[۸] ـ در روایات مسیحی هم آمده است، بنابر روایت انجیل متّی[۹] (۲: ۱ ـ ۲) فقط چند مجوس که تعداد آنان معلوم نیست پس از دیدن ستاره‌ای از مشرق آمدند. گمان می‌رود که احتمالاً آن‌ها منجمانی از ایران یا جنوب عربستان بودند. مجوسان ابتدا به بیت‌المقدس (اورشلیم) رفتند و سراغ مولودی را که «پادشاه یهودیان[۱۰]» است گرفتند زیرا که ستارۀ او را در مشرق دیده‌ بودند و برای ستایش او آمده‌ بودند. هدایای طلا و کندر و مرّ پیشکش‌های گران‌بهایی درخور شاه آینده بودند و مناسبت آن‌ها را می‌توان به این صورت درنظر گرفت: طلا برای شاه؛ کندر برای خدا و مرّ برای تمسیح[۱۱] شاه و تدهین[۱۲] مرده. کندر را در معبدها برای عبادت خداوند می‌سوزاندند و مسیحیان عیسی را پسر خدا می‌دانند. تئوفانی[۱۳] نام همین عید در کلیسای ارتُدوکس شرقی[۱۴] است. تئوفانی نشانه سه رویداد در زندگی عیسی است: ستایش مجوسان[۱۵]، تعمید عیسی[۱۶] و نخستین معجزۀ[۱۷] او (مجلس عروسی در قانا[۱۸]، یوحنا[۱۹] ۲؛ ۱ ـ ۱۱). بعضی کلیساهای ارتُدوکس تقویمی قدیم‌تر دارند و تئوفانی را در ۱۸ ژانویه جشن می‌گیرند.

 


 1. magi
 2. Bethlehem
 3. christmas
 4. (gentiles (non-jeos
 5. twelfth night
 6. Caspar
 7. Melchior
 8. Balthazar
 9. Mathew's gospel
 10. jews
 11. anointing
 12. embalming
 13. Theophany
 14. Eastern Orthodox Church
 15. adoration of the magi
 16. baptism of Jesus
 17. miracle
 18. Cana
 19. John