عید شمع

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عید شمع (Candlemas)

در مسیحیت، عید تطهیر مریم عذرا[۱] و عرضۀ عیسای کودک در معبد (هیکل)[۲]، که در ۲ فوریه جشن گرفته می‌شود. شمع‌های کلیسا در این روز متبرک می‌شوند.

 


  1. Virgin Mary
  2. temple