عید مارتن قدیس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عید مارتَن قدیس (Martinmas)

در تقویم مسیحی، عید سن مارتن[۱] که مصادف است با ۱۱ نوامبر. در این روز از قدیم بازارهای مکاره‌ای تشکیل می‌شد که در آن‌ها کارگر را برای کار در مزرعه استخدام می‌کردند. در قرون وسطا در این روز گاو نیز می‌کشتند و گوشتش را برای مصرفِ زمستان نمک‌سود می‌کردند.

 


  1. St Martin