عید پنجاهه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عید پَنجاهِه
(یا: عيد خمسین، پَنْطیکانْت؛ در یهودیت، شاووعوت) در فرهنگ یهودیان، عیدی ۵۰ روز پس از عید فصح یا فطیر[۱]، به مناسبت نزول ده فرمان بر موسی[۲] در طور سینا و پایان موسم درو. در مسیحیت ۵۰ روز پس از عید قيام یا فصح، به مناسبت هدیۀ روح قدسی یا روح‌القدس برگزار می‌شود و سالروز پیدایش کلیسای مسیحی نیز هست. رسم است که غسل تعمید را در این روز انجام دهند و بدان سبب که به هنگام غسل تعمید لباس سفید می‌پوشند، به یکشنبۀ سفید نیز آوازه دارد. به باور مسیحیان، عیسی به حواریونش گفته بود که رسالت او را ادامه دهند و وعده داده بود که روح قدسی بر آن‌ها نازل خواهد شد تا الهام‌بخش و تسلّی‌دهنده و راهنمایشان باشد؛ حواریون حضور روح قدسی را در روز عید شاووعوت یهودیان احساس کردند (اعمال، ۲: ۱ـ۴). پنجاهه در منابع اسلامی، بنطیقطی یا پنطیقطی ضبط شده است.  1. Passover
  2. Moses