غررالحکم و دررالکلم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم

کتابی به عربی تألیف عبدالواحد آمِدی ( ـ۵۵۰ق)، عالم شیعی، که در آن مجموعۀ بزرگی از سخنان نغز و کوتاه امیرالمؤمنین علی (ع) به ترتیب الفبایی گرد آمده است. آمدی این کتاب را در پاسخ به کتاب جاحظ که تنها صد کلمه از سخنان حضرت را برگزیده بود، نوشته است. آقاجمال خوانساری در قرن ۱۲ق به فرمان شاه سلطان حسین صفوی این کتاب را به فارسی ترجمه و شرح کرد که به همت میرجلال‌الدین محدث ارموی در ۱۳۴۶ش در شش جلد و یک جلد فهرست مصنوعی منتشر شده است.