غرویان، محسن (نیشابور ۱۳۳۸ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

غَرَویان، محسن (نیشابور ۱۳۳۸ش)

غَرَويان، محسن

پژوهشگر علوم دینی. پس از اخذ مدرک دیپلم در ۱۳۵۷ش به حوزۀ علمیۀ قم رفت و به‌تحصیل علوم حوزوی پرداخت. دروس مقدمات و سطح را به‌زودی به پایان برد و در دروس خارج فقه و اصول و فلسفه از محضر آیات وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، شیخ جواد تبریزی، جوادی آملی و مصباح یزدی بهره برد. برای کاندیداتوری در مجلس خبرگان رهبری در دورۀ سوم در امتحان اجتهاد شرکت کرد و آن را با موفقیت پشت سر گذاشت. غرویان یکی از داوران و صاحبنظران در گزینش کتاب سال در حوزۀ دین و فلسفه است. وی همچنین در نشریات و مطبوعات به نقد و بررسی شبهات دینی و اعتقادی می‌پردازد. ازجمله آثار اوست: ترجمۀ اصول الفقه؛ فلسفۀ اخلاق؛ ترجمۀ لمعۀ دمشقیه؛ سیری در ادلۀ اثبات وجود خدا؛ بحثی مبسوط در آموزش عقاید؛ درآمدی بر آموزش فلسفه؛ ترجمۀ صحیفۀ سجادیه؛ اصول استنباط؛ آموزش منطق؛ و الفصول فی علم الاصول.