غشاهای سروزی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

غِشاهای سِروزی (serous membranes)

لایه‌های بافتی پوشانندۀ فضاهای بستۀ درون بدن. غشاهای سروزی نوعی مایع سرمی از خود ترشح می‌کنند و حرکت اعضا را در حفرات بدن امکان‌پذیر می‌سازند. غشاهای سروزی عبارت‌اند از آبشامۀ قلب[۱] که قلب را دربر می‌گیرد، شش‌ها که بین دو لایۀ جنب[۲] قرار می‌گیرند، صفاق[۳] که روده‌ها را می‌پوشاند، و پردۀ واژینالیس[۴] که بیضه را احاطه می‌کند. غشاها از دو لایۀ احشایی[۵] و آهیانه‌ای[۶] تشکیل می‌شوند که بین آن‌ها مقدار کمی مایع سرمی وجود دارد. هر لایه از ردیفی از یاخته‌های آندوتلیال[۷] تشکیل می‌شود که روی لایه‌ای نگهدارنده از بافت لیفی[۸] قرار می‌گیرند.

 


  1. pericardium
  2. pleura
  3. peritoneum
  4. tunicae vaginalis
  5. visceral
  6. parietal
  7. endothelial cells
  8. fibrous tissue