غیاث الدین بن کیکاوس

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

غیاث‌الدّین‌ بن کیکاوس‌ ( ـ۸۲۷ق)

از حکمرانان اتابکان لُرستان و هفدهمین و آخرین اتابک از اتابکان‌ لر بزرگ‌.‌ پدرش،‌ ملک‌ هوشنگ، را اتابک‌ پیراحمد کشت. غیاث‌الدین‌ خود نیز با کشتن‌ شاه‌‌حسین‌ لر به‌ مقام‌ «اتابکی»‌ رسید. با شکست او از‌ ابراهیم‌ سلطان،‌ پسر شاهرخ‌ تیموری‌، سلسلۀ اتابکان لُر بزرگ انقراض یافت و سرکردگان طوایف بختیاری بر آن نواحی تسلط یافتند.