غیاث الدین علی اصفهانی، علی بن امیران (ز ۸۸۴ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

غیاث‌الدین علی اصفهانی، علی بن امیران (ز ۸۸۴ق)
دانشمند و نویسندۀ ایرانی. نامش، در منابع گوناگون، به‌صورت‌های غیاث‌الدین بن علی و غیاث‌الدین علی بن کمال‌الدین حسین بن علی امیران اصفهانی و میرغیاث‌الدین علی بن امیرحسن حسین اصفهانی آمده است. در درگاه امیران تیموری در ماوراءالنهر یا بدخشان به‌سر می‌برد. از آثارش: درةالمساحة؛ خلاصةالتنجیم و برهان‌التقویم/ فواید نجومی؛ تدبیرنامه؛ اسرارالحروف؛ آثار حرفی؛ دانشنامۀ جهان (بمبئی، ۱۲۹۱ق؛ لکهنو ۱۸۸۰).