فاضل ایروانی، محمد (ایروان ۱۲۳۲ـ نجف ۱۳۰۶ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فاضل ایروانی، محمّد (ایروان ۱۲۳۲ـ نجف ۱۳۰۶ق)

فقیه شیعی ارمنستانی. در کربلا و نجف در حلقۀ درس علمایی چون شیخ ابراهیم قزوینی، شیخ مرتضی انصاری، شیخ حسن کاشف‌الغطاء و شیخ محمدحسن صاحب جواهر شرکت کرد. از شیخ مرتضی انصاری و صاحب جواهر اجازۀ اجتهاد گرفت. پس از سید حسین کوه کمری ( ـ۱۲۹۹ق) عهده‌دار ریاست و مرجعیت حوزۀ علمیۀ نجف شد. شعر نیز می‌سرود، اما در تذکره‌ها و منابع شعری از او نیامده است. از آثارش: نجات‌المقلدین، در فقه به فارسی (۱۲۹۹ق)؛ اجتماع‌الامر و النهی؛ الاجتهاد و التقلید؛ الاجزاء؛ اصول‌الفقه؛ التعادل و التراجیح.