فالمه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فالِمِه (Faleme)

ریزابۀ رود سنگال[۱]، در غرب افریقا، به‌طول ۴۰۰ کیلومتر. مرز بین سنگال و مالی[۲] را تشکیل می‌دهد. از ارتفاعات فوتا جالون[۳] در گینه[۴] سرچشمه می‌گیرد، در جهت شمال جریان می‌یابد، و در باکِل[۵] علیا به رود سنگال می‌پیوندد. آبشارهای کوچک[۶] و تنداب[۷]های متعدد، کشتی‌رانی را از مَصَبّ[۸] رود به‌طول ۱۹۰ کیلومتر غیرممکن می‌کند.

 


  1. Senegal River
  2. Mali
  3. Fouta Djallon
  4. Guinea
  5. Bakel
  6. cascade
  7. rapid
  8. mouth