فرودگاه با باند پرواز کوتاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فرودگاه با باند پرواز کوتاه (stolport)

فرودگاه مخصوصی برای استفادۀ هواپیماهای طراحی‌شده برای نشستن و برخاستن در باندهای کوتاه. برد پرواز[۱] این هواپیماها محدود است. این نوع فرودگاه‌ها را در نقاط پرتراکمی می‌سازند که هواپیماهای معمولی نمی‌توانند در آن‌جا فرود بیایند.

 


  1. flying range