ففر، ویلهلم (۱۸۴۵ ـ۱۹۲۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فِفِر، ویلهِلْم (۱۸۴۵‌ـ۱۹۲۰)(Pfeffer, Wilhelm)

متخصص آلمانی فیزیولوژی گیاهی. برای نخستین‌بار در ۱۸۷۷ فشار اسمزی را اندازه‌گیری کرد. همچنین، نشان داد که فشار اسمزی[۱] بسته به دما و تراکم مادۀ محلول تغییر می‌کند.

 


  1. Osmotic Pressure