فوربز، دانکن (۱۷۹۸ـ۱۸۶۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فورْبْز، دانکِنْ (۱۷۹۸ـ۱۸۶۸)(Forbes, Duncan)

خاورشناس انگلیسی. در خانواده‌ای تهی‌دست زاده شد. یک‌چند آموزگار یکی از مدارس روستایی بود. در ۱۸۱۸ در پِرْت از شهرهای اسکاتلند به دبیرستان رفت. از ۱۸۲۳ تا ۱۸۲۶ در فرهنگستان کلکته درس داد. در ۱۸۲۶ معلّم زبان هندوستانی (اردو) در لندن شد از ۱۸۳۷ تا ۱۸۶۱ استاد زبان‌های شرقی در کینگز کالج در لندن بود. از علاقه‌مندان و آموزگاران جدی زبان فارسی بود. از آثارش: ماجراهای حاتم طایی (لندن، ۱۸۳۰) که ترجمۀ انگلیسی چندین داستان دربارۀ حاتم طایی از فارسی و عربی به انگلیسی است؛ دستور جدید زبان فارسی (۱۸۲۸)؛ راهنمای زبان هندوستانی (۱۸۴۵)؛ فرهنگ هندوستانی ـ انگلیسی در دو جلد (۱۸۴۸)؛ دستور زبان بنگالی (۱۸۶۱)؛ دستور زبان عربی (۱۸۶۳)؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی موزۀ بریتانیایی (۱۸۶۶)؛ تاریخ شطرنج.