فورچون، رابرت (۱۸۱۳ـ۱۸۸۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فورْچون، رابِرت (۱۸۱۳ـ۱۸۸۰)(Fortune, Robert)

گیاه‌شناس انگلیسی. از سوی انجمن سلطنتی باغبانی[۱]، و سپس از طرف کمپانی هند شرقی[۲] به سفر در آسیا پرداخت و تعدادی گل داوودی، شقایق ژاپنی، گل صدتومانی درختی، پرتقال چینی، و گیاهان دیگر را با خود به‌ارمغان آورد. او گیاه چای را از چین به هندوستان برد.

 


  1. Royal Horticultural Society
  2. East India Company